Org nameCentre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio de la Generalitat de Catalunya
country Spain
Org rank4973
Customer Cone 3
orgs
3
asns
66
prefixes
101376
addresses
ASN degree 6
org transit
6
org global
6
asn transit
6
asn global
ASN members 1
observed
1
total
Data Sources: